Solenergi kan revolutionera sjukvården i fattiga länder

Plötsliga strömavbrott är ett stort problem för sjukvården i fattiga länder: Foto: Lifebox Foundation

Experter hävdar att sjukvårdsinrättningar i mindre bemedlade länder kan drivas med solenergi inom fem år för mindre än 5 miljarder dollar. Detta skulle avsevärt minska riskerna för livet som orsakas av strömavbrott. Denna information kommer att presenteras vid Cop28 senare i år, skriver brittiska Guardian.

Salvatore Vinci, rådgivare vid Världshälsoorganisationen (WHO) och medlem i dess Cop28-delegation, framför en stark uppmaning till det internationella samfundet att sätta en tidsfrist och finansiering för att elektrifiera alla hälsofaciliteter. Med dagens tekniska lösningar finns det enligt honom ingen anledning till att barn ska riskera sina liv på grund av brist på elektricitet.

WHO-rapport:

Omkring en miljard människor globalt har inte tillgång till en sjukvårdsinrättning med stabil elanslutning, inklusive 433 miljoner i låginkomstländer som förlitar sig på faciliteter helt utan el, enligt WHO:s rapport "Energising Health". Elektricitet är avgörande för sjukvårdens funktion, från att driva ventilatorer till att tillhandahålla grundläggande bekvämligheter som belysning. Utan dessa faciliteter kan även rutinmässiga tillstånd vara dödliga eller leda till komplikationer. Sjukvårdsinrättningar i länder som är sårbara för extrema väderhändelser upplever ofta avbrott på grund av stormar och översvämningar.

Hippolite Amadi, professor i bioengineering vid Imperial College London, påpekar till Guardian att man inte vet hur många människor som dör årligen på grund av strömavbrott.

Havskablar

Dessutom måste Europa utöka sin tillverkningskapacitet för utrustning till elnätet. Till exempel kan Europa idag producera upp till 1 900 km havskablar per år – det behövs upp till 3 200 km till 2030.

Sjukvårdsministeriet i Nigerstaten i Nigeria siktar på att elektrifiera alla sina hälsofaciliteter med solenergi inom det kommande året. Vinci betonar att kostnaderna för fotovoltaiska moduler och batterier har sjunkit kraftigt under de senaste tio åren, vilket gör solenergisystem både kostnadseffektiva och pålitliga.

Detta initiativ är en viktig del i att rädda liv och göra sjukvården mer hållbar.

Källa: WHO /Guardian