Sofidel satsar på biomethan: Tecknar tioårigt avtal med Engie

Sofidels vävnadskvarn i Kisa, Kinda kommun, Sverige. Foto: Wikipedia Common, kredit: Sofidel Sweden AB/Bengt Oberger

Sofidel tar ett nytt kliv mot sitt mål att öka användningen av energi från förnybara källor.

I Frankrike har företaget ingått ett tioårigt avtal med ENGIE om leverans av biomethan till Sofidels produktionsanläggning i Roanne. Avtalet är ett BPA (Biomethane Purchase Agreement), ett av de första i sitt slag inom pappersindustrin.

Biomethan är en förnybar gas som produceras genom rening av biogas, vilken i sin tur genereras genom anaerob fermentering av organiska rester.

Täcker 40 procent

Engies anläggning, som ligger intill Sofidels produktionsfacilitet i Roanne, kommer att använda avloppsslam från Roannes kommun och restprodukter från det lokala lantbruksnäringen.

Genom detta avtal kommer Engie att förse Sofidel med 25 000 megawattimmar biomethan per år, vilket effektivt täcker 40 procent  av Sofidels franska anläggnings termiska energibehov. Genom övergången till denna förnybara energikälla, är Sofidel på god väg att minska sina årliga koldioxidutsläpp med 4 600 ton.

Källa: Sofidel