Mark- och miljööverdomstolen ger klartecken till fosforfabrik

Anders Kihl. Foto: Ragn-Sells

Ragn-Sells får återvinna fosfor ur avloppsslam i Helsingborg. Det står klart efter ett beslut från Mark- och miljööverdomstolen.

 

Domen i Mark- och miljööverdomstolen innebär formellt att målet återförvisas tillbaka till underrätten, mark- och miljödomstolen i Växjö, som ska fastställa villkoren för miljötillståndet. Arbetet med att färdigställa återvinningsanläggningen planeras komma i gång till våren 2024.

 

– Vi har visat att återvinning av fosfor gör nytta för miljön och klimatet och att det kan ske i enlighet med miljöbalken. Nu är det viktigt att tillståndsprocessen snabbt kommer i mål så att vi kan börja återvinna fosfor, minska Sveriges klimatutsläpp och bidra till en säkrare matförsörjning i Europa, säger Anders Kihl, forsknings- och utvecklingschef på Ragn-Sells, i ett pressmeddelande.

 

Ragn-Sells anläggning i Helsingborg kommer att återvinna näringsämnet fosfor, en av de centrala beståndsdelarna i mineralgödsel, ur slammet från avloppsreningsverk. Fabriken bygger på Ash2Phos-tekniken, som utvecklats av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining och utvinner mer än 90 procent av fosforn ur askan från förbränt avloppsslam.  

 

– Om vi menar allvar med att bygga ett hållbart, klimatneutralt samhälle måste vi börja använda de råvaror vi redan har. Genom att ta vara på fosfor i avloppsslam tar vi bort utsläpp som motsvarar 20 000 ton koldioxid varje år, bara med den här fabriken, säger Anders Kihl.

 

I december 2021 avslog mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt Ragn-Sells ansökan om miljötillstånd för anläggningen i Helsingborg. Mark- och miljööverdomstolen delar inte underrättens bedömning och undanröjer nu den tidigare domen.