Geminor uppgraderar sin centrala svenska hub

Geminors hub i Landskrona är nu redo för en betydande uppgradering. Foto: Geminor

En investering på över 10 miljoner svenska kronor kommer att säkerställa en fördubbling av kapaciteten för hantering av avfall vid Geminors anläggning för bearbetning och lagring i Landskrona.

Geminors hub i Landskrona, Sverige, som etablerades 2015, är nu redo för en betydande uppgradering. Företaget för resurshantering har som mål att utveckla den 35 000 kvadratmeter stora anläggningen från en C-tillstånd till ett B-tillstånd, vilket innebär att kapaciteten för både avfallslagring och hantering kan ökas avsevärt.

"Vi påbörjar en omfattande ansökningsprocess som kommer att möjliggöra anpassningen av hub för framtida verksamhet. En sådan process är omfattande och kan ta flera år, och tillstånd beviljas slutligen av länsstyrelsen," säger Per Mernelius, landschef för Geminor i Sverige.

bild
Anläggning i Landskrona lagrar och behandlar sekundära bränslen Foto: Geminor

Företagets största hub

Anläggningen i Landskrona är för närvarande den enda i Geminor-gruppen som kan ta emot avfall både via väg och järnväg, och den ligger också nära hamnen. Därför är Landskrona en central anläggning för lagring och behandling av sekundära bränslen för flera stora avfallsförbränningsanläggningar i regionen.

"En uppgradering från C- till B-tillstånd kommer att möjliggöra en tredubbling av vår lagringskapacitet från nuvarande 10 000 ton RDF och SRF. När Landskrona-anläggningen är fullt utvecklad kommer den att bli Geminors största, med kapacitet att hantera nästan 100 000 ton av avfallsfraktioner, vilket är dubbelt så mycket som vi kan hantera för närvarande. Den nya kapaciteten kommer att göra huben större än både Oxelösunds och Ålborgs bearbetningsanläggningar," säger Mernelius.

Högre krav på utsläpp

B-tillståndet innebär högre krav på utsläpp, brandsäkerhet och riskbedömningar, vilket innebär uppgradering av befintliga lagringsbyggnader och asfaltering av hela anläggningen. Detta kommer att öppna för behandling av nya avfallsfraktioner, såsom biobränslen, plast och pappersavfall för återvinning.

"Denna uppgradering är inte bara nödvändig, utan också väsentlig för att kunna erbjuda mer varierade och hållbara tjänster i framtiden. En åtgärd kommer att vara att driva huben med en helt fossilfri maskinflotta," säger Mernelius.

"En uppgraderad hub med ökad kapacitet kommer att göra oss mer flexibla och därigenom kunna erbjuda bättre stöd för våra partners i regionen," avslutar Per Mernelius, landschef för Geminor i Sverige.

bild
Per Mernelius, landschef för Geminor i Sverige. Foto: Geminor