De vill bygga pumpkraftverk i nedlagd gruva i Katrineholm

Kantorps gruva. Foto: Dan Samuelsson/Tekniska muséet/Wikimedia Commons

Företaget  Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (SENS), ett företag specialiserat på pumpkraftlagring av energi, har ingått ett arrendeavtal för Kantorps gruva beläget i Katrineholm, en sedan länge nedlagd gruva. Avtalet syftar till att utreda möjligheterna för att driftsätta ett pumpkraftverk med potential för långtidsenergilagring om uppskattningsvis 30 MW. Det framgår av ett pressmeddelande.

Avtalet är tecknat med markägaren i Katrineholms kommun. Nästa steg för SENS är att fortsätta tekniska undersökningar som är påbörjade och fortsätta utreda förutsättningarna för att driftsätta en pumpkraftsanläggning.

”Om förutsättningarna bedöms gynnsamma kommer bolaget att gå vidare och detaljplanera utifrån de kommersiella och miljömässiga förutsättningarna”, skriver SENS i ett pressmeddelande.

Gruvan tillsammans med potentiella batteri- och solparksanläggningar ger en avsevärd möjlighet att vara en mycket viktig del i den gröna omställningen både på nationell och regional nivå.

Henrik Boman, VD för SENS, kommenterar avtalet:

–Vi ser mycket positivt på arrendeavtalet för gruvan och har noterat att allt fler större inhemska såväl som internationella aktörer uppmärksammar SENS och visar ett tydligt intresse för vår viktiga lagringsverksamhet.