Billerud fick höga betyg i hållbarhetsmätningar

Billerud Korsnäs i Karlsborg utanför Kalix. Foto: Billerud Korsnäs

Varje år betygsätter EcoVadis över 85 000 företag globalt. De utvärderar hur väl ett företag har klarat av att integrera hållbarhetsprinciperna. Nyligen tilldelades Billerud två höga placeringar inom hållbarhetsmätningar – EcoVadis och ESG100.

I år fick Billerud betyget platina, vilket säkrar företagets position bland de 1 procent av de högst rankade företagen inom branschen.

Ecovadis bedömning fokuserar på 21 hållbarhetskriterier grupperade i fyra nyckelteman: Miljö, Arbete och mänskliga rättigheter, Etik och Hållbar upphandling.

Klargörande ESG100-rapport

Billeruds prestation i EcoVadis hållbarhetsklassificering återspeglade företagets engagemang för långsiktiga och genuina hållbarhetspraxis som är förankrade i alla aspekter av Billeruds verksamhet.

- Det understryker vårt bidrag till att skapa ett mer hållbart samhälle kommenterade Billerud i ett pressmeddelande.

ESG100-rapporten belyser Billeruds redogörelse för europeiska hållbarhetsrapporteringsstandarder

Utöver EcoVadis-prestationen tog Billerud proaktiva åtgärder för att anpassa sig till de senaste hållbarhetsrapporteringsstandarderna, som utvärderades inom ramen av Position Greens ESG100-analys, som är en årlig granskning av ESG-rapportering av de 100 största börsbolagen i Norge, Sverige och Danmark.

Billerud levererar papper och förpackningsmaterial som enligt företaget utmanar konventionella förpackningar för en hållbar framtid. Billerud anser sig vara är ett världsledande företag inom pappers- och förpackningsmaterial av premiumkvalitet tillverkade i nyfiber. Företaget kännetecknas av ett starkt engagemang för hållbarhet, kvalitet och kundvärde.

Källa: Eco Vadis