Tyska LNG-terminaler i Nordsjön inleder kapacitetsauktioner

LNG-terminal i tyska Brunsbüttel. Foto: RWE

Deutsche Energy Terminal GmbH skriver i ett pressmeddelande att företaget kommer att hålla sina inledande auktioner för återförgasningskapacitet vid två terminaler på den tyska Nordsjökusten

Deutsche Energy Terminal GmbH (DET), det offentliga operativa företaget som ansvarar för att förvalta och främja kapaciteten hos fyra flytande terminaler för flytande naturgas (LNG) längs den tyska Nordsjökusten, rustar för sin första auktion någonsin angående återförgasningskapacitet.

Två digitala auktionsronder

DET har meddelat att auktioner för korttidskapacitet 2024 vid terminalerna Brunsbüttel och Wilhelmshaven 1 kommer att äga rum i två digitala auktionsronder.

Den första omgången är planerad att börja den 16 oktober, följt av den andra den 23 oktober.

Marknadsaktörer kommer att ha möjlighet att säkra nyttjanderätter för dessa viktiga kapaciteter, vilket säkerställer en effektiv hantering av LNG i regionen.

Dessutom har DET skisserat planer för ytterligare auktioner med kortsiktiga kapaciteter vid terminalerna Stade och Wilhelmshaven 2 i en efterföljande omgång som aviserats för december.

Källor. DET / DPA