Banbrytande avtal för världshaven undertecknades

Utrikesminister Tobias Billström undertecknar Havsrättskonventionen. Foto: Tom Samuelsson/Regeringskansliet

Efter över femton års förhandlingar lyckades FN i mars 2023 komma överens om ett nytt globalt avtal till skydd för marin biologisk mångfald i områden utanför nationell jurisdiktion. Sverige har nu undertecknat avtalet som bland annat innehåller regler för att begränsa miljöpåverkan och skapa marina skyddade områden i det fria havet, som utgör ca 95 procent av världshavets volym.

– Avtalet är den viktigaste internationella klimatuppgörelsen sedan Parisavtalet och ger kraftigt förbättrade möjligheter att skydda den biologiska mångfalden och motverka klimatförändringarna. Förhandlingarna togs i mål under det svenska ordförandeskapet i EU och vi kommer nu tillsammans med EU och dess medlemsstater arbeta för en snabb ratifikation av avtalet så att det kan träda i kraft så fort som möjligt, säger utrikesminister Tobias Billström.

Det aktuella avtalet rymmer fyra delar; regler för områdesbaserade förvaltningsverktyg inklusive marina skyddade ­områden, miljökonsekvensbeskrivningar, marina genetiska resurser samt kapacitetsuppbyggnad och teknologiöverföring. 

– Det här är ett banbrytande avtal för våra världshav. Världen är i stort behov av att vi skyddar våra ekosystem från föroreningar och klimatförändringar. Jag är mycket glad över att Sverige har varit pådrivande i arbetet och bidragit till att förhandlingarna gått i mål, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Sverige har under lång tid haft en ledande roll i det internationella havsmiljöarbetet och står tillsammans med EU bakom FN:s målsättning om att 30 procent av jordens yta ska vara skyddad 2030. Avtalet bidrar till att det målet nu är möjligt att uppnå. 

Källa: Regeringskansliet