Finland leder listan över antalet hushåll med värmepump i Europa

Vid Finlands värmepumpsförening bedömer man att fjolårets försäljningssiffror är högst även globalt sett. Foto: Pixabay, kredit. Worldenergysystems

Finländska hushåll är mer intresserade av värmepumpar än någon annanstans i Europa, visar siffror från Europeiska värmepumpsföreningen EHPA. Allt fler hushåll och husbolag i Finland installerar värmepumpar för att få ner uppvärmnings- och nedkylningskostnaderna.

Finland ligger nu på första plats i antalet köpta värmepumpar per hushåll, uppger European Heat Pump Association på basis av sin jämförande statistik som omfattar 21 länder.

Under år 2022 gick värmepumpshandeln så het i Finland på grund av de höga bränslepriserna att vi steg till första plats på EHPA:s lista över antalet köp av värmepumpar per tusen hushåll i olika länder, berättar nyhetssajten Yle Uutiset.

Ökat intresse i Sverige

I fjol såldes här drygt 69 värmepumpar per tusen hushåll. Norge föll från första plats år 2021 till andra plats i fjol med sina 60 sålda pumpar per tusen hushåll - utgångsläget beaktades inte.

Också i Sverige, Estland, Danmark och Frankrike ökade intresset för värmepumpar bland konsumenterna.

Sämst gick handeln i Storbritannien där det såldes knappa två värmepumpar per tusen hushåll. Också i exempelvis Tyskland var hushållen ointresserade av värmepumpar.

Européer vill inte vara beroende av rysk energi

Intresset för förnybar energi, till vilken värmepumpar som utnyttjar solenergi hör, ökar i stadig takt i Europa på grund av energikrisen och med anledning av Rysslands angreppskrig i Ukraina.

Antalsmässigt mest i Frankrike

l fjol såldes tre miljoner pumpar i de 21 länder som är med i jämförelsen, vilket är en ökning med 40 procent på ett år.

Relativt sett ökade intresset mest i Polen, Tjeckien, Slovakien och Belgien och antalsmässigt såldes mest värmepumpar i Frankrike och Italien där de ofta används för att kyla ner byggnader.

I fjol såldes 196 000 värmepumpar i Finland, det var 50 procent fler än året innan.

Verksamhetsledare Jussi Hirvonen konstaterar till Yle Uutiset att åtgången på värmepumpar traditionellt varit bra i Norden.

Har satt fart på handeln

Folk är intresserade av lösningar som motarbetar klimatkrisen och av att minska på sitt beroende av fossila bränslen.

Också stöden till hushåll som vill ersätta sina oljepannor med lösningar som utnyttjar förnybar energi har satt fart på handeln, uppger den riksomfattande värmepumpsföreningen.

Källor: Yle Uutiset /Europeiska värmepumpsföreningen EHPA