Krönika - AI kan hjälpa till med återställningen av haven

Genom att analysera stora mängder data från olika källor, inklusive satellitdata, väderprognoser och fartygsdata med hjälp av en AI-driven plattform, kan man få insikter som effektiviserar verksamheten betydligt. Foto: joseph barrientos/unsplash

Av Stig Martin Fiskå, Global Head, Cognizant Ocean

Haven täcker hela 70 procent av vår planet, men dess hälsa försvagas alltmer på grund av effekterna av överexploatering och klimatförändringar. Som ett resultat får industrier som på olika sätt är beroende av haven svårare att driva sin verksamhet. 3,3 miljarder av världens befolkning livnär sig antingen direkt eller indirekt av haven, och 2030 förväntas havsrelaterad verksamhet generera ett värde på 40-60 biljoner svenska kronor. Det är en absolut nödvändighet att återställa hälsan i våra hav.

Teknik är i sig är orsaken till många av dagens miljöutmaningar, som plastföroreningar i havet och överfiske, men den kan också vara nyckeln till att övervinna utmaningarna. Med hjälp av digital teknik kan havsbaserade industrier, från livsmedelsproduktion till förnybar energi, bli mer motståndskraftiga och framåtblickande inför en alltmer oförutsägbar och snabbföränderlig miljö. Artificiell intelligens (AI) spelar en viktig roll i att minska koldioxidutsläppen i haven och för att begränsa effekterna av klimatförändringar i havets ekosystem.

Optimera fiskodlingsmetoder

Världens befolkning växer snabbt, och enligt FN:s uppskattningar kan vi nå en befolkning på 8,5 miljarder år 2030. Den marina industrin kommer att tillhandahålla en betydande del av de resurser vi behöver för den växande befolkningen. 17 procent av våra nuvarande proteinkällor kommer från fisk, men nästan 80 procent av världens fiskeresurser är redan uttömda.

Det är här artificiell intelligens kommer in i bilden. Med hjälp av AI och perceptionsteknik finns det allt större möjligheter att optimera fiskodlingsmetoder för att bättre förstå vad fiskarna behöver och när de behöver det. Uppfödare kan använda AI för att automatisera utfodringstiden i linje med hungernivåerna för att på så sätt minska mängden bortkastat foder. Då fiskfoder utgör en stor del av industrins miljöpåverkan, och överflödigt foder kan orsaka skador på de omgivande vattenområdena, kan dessa nya tekniker göra stor skillnad och begränsa föroreningarna.

Dessutom kommer uppfödare att kunna använda AI-system för att analysera data om fiskbestånd, fiskemönster och miljöförhållanden för att optimera fiskestrategierna . Även fiskens hälsa kan övervakas, då AI-lösningar exempelvis kan upptäcka och identifiera laxlöss för att förbättra fiskarnas hälsa och därmed öka fiskbeståndet.

Optimera transporter

En ytterligare bidragande orsak till havsföroreningar är sjöfarten. Cirka 90 procent av godset som transporteras globalt transporteras till viss del vattenvägen. Godset passerar minst två hamnar, ofta många fler, under transporten. Oförutsedda händelser som försenade fartyg, underhållsproblem, lasthantering på land, trängsel i andra hamnar eller oväder kan väsentligt bidra till föroreningar.

Genom att analysera stora mängder data från olika källor, inklusive satellitdata, väderprognoser och fartygsdata med hjälp av en AI-driven plattform, kan man få insikter som effektiviserar verksamheten betydligt. Rederier kan använda maskininlärningsmodeller för att analysera vädersystem, havsströmmars hastighet och hamntrafikdata. Därigenom kan de anpassa och optimera fartygsrutter och ankomsttider med målet att minska bränsleförbrukningen.

AI-drivna digitala plattformar kan i sig ha en positiv inverkan på hur enskilda företag drivs, men om de integreras och anpassas till ett affärsekosystem kan de effektivisera branschen på en övergripande nivå. En omfattande förändring inom hela den marina sektorn är idag en nödvändighet och att omfamna nya AI-teknik kommer att vara en viktig del av lösningen.

// Stig MartiCognizant Oceann Fiskå, Global Head, 

bild
Stig Martin Fiskå, Global Head, Cognizant Ocean. Foto: Cognizant Ocean