SBTi godkänner Sandviks utsläppsmål

Bild: SBTi

Sandviks mål för att minska växthusgasutsläpp har validerats av Science Based Targets initiative (SBTi) som att vara i linje med den senaste klimatvetenskapen och förenliga med målen i Parisavtalet. Sandvik åtog sig i december 2021 att sätta mål i enlighet med SBTi:s kriterier och lämnade in de nya målen för validering i november 2022.

SBTi är ett samarbete mellan CDP, FN:s Global Compact, World Resources Institute och Världsnaturfonden. SBTi fokuserar på att driva på företag världen över att halvera sina utsläpp före 2030 och nå nettonollutsläpp före 2050.

I och med de nya målen åtar sig Sandvik att nå nettonollutsläpp av växthusgaser till som senast 2050. Sandvik åtar sig också att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 50% till 2030, med 2019 som basår, och att minska de absoluta scope 3-utsläppen med 30%. Därutöver åtar sig Sandvik att minska de absoluta växthusgasutsläppen i scope 1 och 2 med 90% till 2040.

− Vi kan ha stor påverkan genom våra kunderbjudanden, såsom lösningar för batteridriven och automatiserad gruvdrift, produktivitetshöjande tillverknings- och maskinbearbetningslösningar, samt energieffektiva lösningar för krossning och sortering, säger Stefan Widing, VD och koncernchef för Sandvik i ett pressmeddelande.