Stort kommersiellt intresse för Cell Impact Forming i Japan

Foto: Cell Impact

Svenska Cell Impact AB, som tar fram flödesplattor till tillverkare av bränsleceller och elektrolysörer, har utvecklat och patenterat en metod för höghastighetsformning som gör det möjligt att tillverka flödesplattor med mer avancerade mönster, vilket i sin tur skapar mer kostnads- och energieffektiva bränsleceller jämfört med konventionella formningsmetoder enligt företaget.

Sedan ett antal år är Cell Impact aktivt på den japanska bränslecellsmarknaden. Dessa aktiviteter har fokuserat på att utveckla en potentiell framtida produktion av flödesplattor i Japan. I februari 2023 installerade bolaget en Cell Impact FormingTM demonstrationslina i Japan i samarbete med F.C.C. Japan.

Under testperioden besökte uppemot 20 japanska bränslecells- och elektrolysörtillverkare demonstrationslinan.

– Intresset har varit stort och har resulterat i stärkta befintliga kundrelationer och flera nya prospekt. Demonstrationsfasen är nu avslutad och nästa steg är att utvärdera potentiella affärsmöjligheter, säger Shigeru Nakagawa, vd för Cell Impact Japan, i ett pressmeddelande.

Efter att containrarna med formningsanläggningen anlände till F.C.C Japans fabrik tog det bara tolv dagar innan de första flödesplattorna var producerade.  Den korta ledtiden gör det möjligt att snabbt addera kapacitet till stöd för bränslecellstillverkarna som snabbt kan svara på efterfrågan, framhåller Cell Impact.

”En unik aspekt av Cell Impact Forming är att flödesplattorna formas i ett enda, mycket exakt slag vilket är en nyckelfaktor för att nå kvalitet som i sin tur bidrar till flödesplattans prestanda”, skriver Cell Impact. Precisionen i formningsprocessen bidrar till lång verktygslivslängd och låg kostnad.

– Vi är väldigt glada för att ha kunnat genomföra denna demonstrationsaktivitet tillsammans med F.C.C. i Japan och att besökarna imponerats av Cell Impact Formings prestanda, gröna aspekter och skalbarhet. Cell Impact Forming gör det möjligt för bränslecells- och elektrolysörtillverkare att kostnadseffektivt och miljövänligt skala upp sin produktion vilket kommer att bidra till lägre koldioxidutsläpp. Och allt detta är möjligt att uppnå nu, säger Pär Teike, vd för Cell Impact.