De vill bygga gödselfabriker i Örnsköldsvik och Skellefteå

Foto: Rauch Landmaschinefabrik/Wikimedia Commons

Det nystartade greentech-företaget Cinis Fertilizer vill bygga en tillverkningsanläggning av   miljövänligt mineralgödsel i Örnsköldsvik respektive Skellefteå. I sin halvårsrapport meddelar företaget att de fått tillstånd för anläggningarna av

miljövänligt mineralgödsel i Örnsköldsvik respektive Skellefteå.

”Båda besluten har nu vunnit laga kraft. Bolaget kan därmed utnyttja det sedan tidigare tecknade låneavtalet om 300 MSEK för att delfinansiera sin första anläggning”, skriver Cinis i ett pressmeddelande.

I Örnsköldsvik genomförs redan byggnation och installation av process­utrustning. Ett trettiotal nya tjänster kommer att skapas. Målet är att starta produktionen av miljövänligt kaliumsulfat i början av 2024 och vid full produktionstakt ska anläggningen leverera 100 000 ton kaliumsulfat per år.

– Med lagakraftvunna miljötillstånd för att anlägga och driva våra två första anläggningar, i kombination med långsiktiga avtal med olika leverantörer för leveranser av vår insatsvara natriumsulfat har vi viktiga delar på plats. Detta och att vår första anläggning nu tydligt tar form i Örnsköldsvik är bekräftelse på att våra idéer och planer är på väg att förverkligas, säger Cinis vd Jakob Liedberg i ett pressmeddelande.