Borealis vill starta nytt raffinaderi för plaståtervinning

Foto: Borealis

Borealis vill starta upp ett raffinaderi för återvinning av plast i anslutning till sin befintliga fabrik i Stenungsund.  Anläggningen planeras att starta 2026. Det uppger ST-tidningen.

Bolaget har lämnat in en miljöansökan om att få bygga på platsen. Investeringen väntas bli mellan 600 och 800 miljoner kronor.

Enligt ST-tidningen blir anläggningen, om den blir verklighet, först med att återvinna plast i Sverige.

På det öppna markområdet mellan krackeranläggningen och polyetenfabriken kommer Borealis att genomföra en för Sverige unik satsning: ett raffinaderi för återvinning av plast. Mellan 600 och 800 miljoner väntas investeringen bli.

Den nya anläggningen kommer också att knyta till sig en extern samarbetspartner, troligen ett av Sveriges oljeraffinaderier som väntas bli klara med det sista reningssteget innan den pyrolysolja som blir slutprodukten kan användas i Borealis krackeranläggning, skriver ST-tidningen.

Raffinaderiet kommer att kunna hantera 50 000 ton plastavfall om året via två pyrolysanläggningar där det omvandlas till pyrolysolja. Oljan kan i sin tur användas som råvara i krackeranläggningen som Borealis driver i Stenungsund.