Södras hållbarhetsarbete rankas i topp i internationell jämförelse

Foto: Södra

Södra rankas högt inom hållbarhet av analysföretaget EcoVadis. EcoVadis årliga undersökning tittar på kriterier inom fyra olika områden: miljö, rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter, affärsetik samt hållbara inköp. Med sammantaget 79 poäng av 100 möjliga, ligger Södra kvar på sitt hittills bästa resultat med betyget ”EcoVadis Platinum”.

- På Södra vill vi vara aktiva i samhällets omställning till en hållbar och cirkulär framtid. För oss är det ett engagemang som går över generationer och en framtidssäkring för att skapa största möjliga värden av och i skogen för familjeskogsbruken och för samhället i stort. Det här beskedet är både ett fint kvitto på att vårt arbete ger resultat och en sporre i det fortsatta arbetet framåt, säger Anders Norén, hållbarhetschef på Södra.

Styrkor som lyfts fram i undersökningen innefattar Södras arbete med Science Based Targets Scope 1, 2 och 3, hållbar avverkning, arbete med resurseffektivisering och redovisning av utsläpp. Föreningens arbete med jämställdhet, mångfald, och inkludering samt en välutvecklad företagshälsovård, har också stärkt resultatet inom området rättvisa arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter. Inom kategorin affärsetik uppmärksammas Södras policys, riskutvärderingar, utbildning och hållbarhetsrapportering. Södras arbete med spårbarhet, leverantörsrevisioner och leverantörskod är viktiga faktorer inom hållbara inköp.

Analysföretaget identifierar även några förbättringsområden för Södra, vilka i de flesta fall relaterar till dokumentation.