Krönika: Viktigt att designa för en cirkulär ekonomi

Filip Stål, Nordenchef, PTC. Foto: PTC

Av Filip Stål, Nordenchef, PTC

Avfall och föroreningar är ett jätteproblem över hela världen, och i princip alla de produkter som vi använder i vår vardag, från mobiltelefoner till bilar och hushållsmaskiner, innehåller material som är mer eller mindre skadliga för naturen. Därför är det viktigt att företag och myndigheter gör vad de kan för att snabba på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, något som understryks i en färsk skrivelse från EU-kommissionen.

Utveckla ett cirkulärt förhållningssätt
Cirkularitet är fortfarande ett nytt begrepp, men det finns redan en hel del verksamheter som inlett sina satsningar på området. För tillverkande företag är modulär design intressant då det gör det möjligt att anpassa produkter i stor skala, samtidigt som det finns en viktig återvinningsaspekt. Målet i den cirkulära ekonomin är inte nödvändigtvis att återvinna allt material hela tiden. Ofta är det mer realistiskt om vi istället kan se till att det går att använda produkter så länge som möjligt, för att sedan plocka isär så många stora komponenter som möjligt och återanvända dem igen. Först när detta inte längre går återvinns materialet och används till en annan produkt.

De allra flesta industriprodukter kan idag inte bli helt och hållet cirkulära. Cirkularitet kan realiseras till olika stor grad för olika produkter, där det i ena änden finns engångsprodukter och i den andra helt cirkulära produkter. Tanken är att stegvis minska avfall och koldioxidutsläpp.

Ett nytt sätt att tänka
Att utbilda designers om detta sätt att tänka är en process och det finns saker som designers måste ta hänsyn till. Exempelvis måste företag se till att möta de regler och krav som kommer från myndigheter och företag. Kraven kan både kopplas till produktionen och hur produkten används.

Med hjälp av materialdatabaser kan designers beräkna materialets återvinningsbarhet och miljöavtryck. Denna data kan med fördel användas redan i designstadiet, för att i nästa steg presenteras utifrån produktens totala miljöavtryck.

Designa för demontering
Nästa steg är att göra det möjligt att återvinna eller återanvända en så stor andel av materialet som möjligt vid slutet av produktens livscykel. Här spelar modulär design en viktig roll. När det gäller produkter som innehåller flera material krävs att tillverkare förändrar sina tankesätt och återkopplar till de kravställningar som finns kring möjligheten att separera materialen för återvinning i ett senare skede.

Generativ design
Med rätt lösningar går det även att sätta begränsningar inom ramen för en generativ designmodell. Då hjälper tekniken till att sätta samman material inom ramen för de begränsningar som finns. Dock behöver de generativa modellerna utvecklas då de idag endast hanterar ett material åt gången.

Med denna typ av simuleringar kan man också arbeta med så kallade ”promotion validators”. Med dessa kan man se till att specifika simuleringar eller optimeringar körs mot designen och sedan integreras på ett sätt som gör att andra ingenjörer inte kan hoppa över ett steg där han eller hon kan ta bort överflödigt material eller föreslå bättre sätt att separera material.

Vissa företag har också infört gamifiering i designprocessen. En motorkonstruktör kan exempelvis uppmuntras att minska vikten på en motor som ska användas i en miljon lastbilar. När arbetet ska summeras kan han eller hon få feedback i stil med: "ditt arbete idag minskade miljöpåverkan motsvarande utsläpp från 1 000 pickuper". Denna typ av feedback har visat sig vara mycket motiverande.

Även om resan mot en cirkulär ekonomi går långsamt, så är den i alla fall igång, och det kommer att gå snabbare när fler företag tar steget och börjar använda modulära och generativa designteknologier. Men redan nu bör vi ta varje möjlighet till stegvis förbättring, hur liten den än är. För varje steg är betydelsefullt i resan mot en cirkulär ekonomi.

Av Filip Stål, Nordenchef, PTC