Miljötillstånd på rekordtid 

Henrik Henriksson, Ida Westberg och Bror Styren. Foto: H2GS

Mark- och miljödomstolen i Umeå har gett H2 Green Steel miljötillstånd för sin anläggning i Boden. Preliminärt tillstånd fick bolaget redan den 1 juli 2022, vilket möjliggjorde byggstart. Med fullt tillstånd har företaget även tillstånd att starta verksamhet vid anläggningen.

– Detta är en oerhört viktig dag för oss på H2 Green Steel. De flesta delar av företaget har varit involverade i att möjliggöra denna snabba och smidiga process. Jag är oerhört stolt över den laganda och kompetens som har präglat detta arbete, säger Henrik Henriksson , VD för H2 Green Steel, i ett pressmeddelande.

Tillståndet omfattar en årlig produktion av 5 miljoner ton stål. Verksamheten är inte bara stor – cirka 270 hektar – den är också komplex och klassas som klass A-verksamhet i miljöbalken, framhåller H2GS. Hela processen, från inlämnande av ansökan till fullt tillstånd, har tagit mindre än 18 månader.

– Det här är också en stor dag för Sverige där vi på företaget tillsammans med alla andra inblandade har visat att det verkligen går att få en snabb process även i komplexa tillståndsärenden i Sverige, säger Henriksson.