Göteborgsbolag har utvecklat världens första e-bunkerfartyg

Med sitt e-bunkerfartyg öppnar SeaFjord Energy upp för ett helt nytt sätt att leverera grön energi till fartyg. Foto: SeaFjord Energy

Som svar på sjöfartens utmaningar med att nå sina klimatmål har det Göteborgsbaserade bolaget SeaFjord Energy utvecklat världens första e-bunkerfartyg. En banbrytande ny fartygstyp som möjliggör för den globala sjöfartsnäringen att bli helt klimatneutral.

– För stora fartyg finns idag endast begränsad möjlighet till landanslutning i hamn och en utbyggnad av infrastrukturen är både dyrt och i många fall inte möjlig, berättar Elias Magnusson, COO SeaFjord Energy.

– Vårt nya e-bunkerfartyg är utrustat med ett stort batterilager och kan leverera grön energi i form av elektroner dit kunden behöver. Det ökar drastiskt möjligheterna för stora fartyg att bli elektrifierade och operera emissionsfritt till havs samt inom hamnar och fjordar i större utsträckning.

Fartyget ger även möjlighet att handla med energi som att ladda vid en tidpunkt och på en plats där det finns överskott på energi och senare leverera någon annanstans eller vid annan tidpunkt. Ett annat användningsområde är att kunna bistå i beredskapssammanhang eller i krissituationer.

Laddning till sjöss - både hållbart och effektivt
Företagets e-bunkerfartyg designas för en effekt på 50 MW och kan laddas med energi från landanslutning eller direkt från en vindkraftspark. Därefter kan e-bunkerfartyget transportera och ladda upp batteripaket ombord på andra fartyg. En normal laddning tar cirka 60 minuter och energimängden som kan levereras är tillräcklig för att en färja ska kunna köra från södra Sverige till norra Tyskland.

Ett helt nytt sätt att ladda fartyg - från svåråtkomliga hamnar till laddning ute till havs
Med sitt innovativa fartyg utvecklat tillsammans med FKAB Marine Design skapar företaget en helt ny standard för energileverans till sjöfarten världen över. E-bunkerfartyget representerar en ny era inom sjöfartsindustrin och möjliggör för fler fartyg att installera batteripaket ombord samt att de kan drivas helt utsläppsfritt.

– Vi är stolta över att vara pionjärer inom utvecklingen av denna fartygstyp och ser fram emot att samarbeta med våra partners och intressenter för att främja en mer hållbar maritim sektor, säger SeaFjord Energys CEO Andreas Magnusson.