40 000 namnunderskrifter till klimat- och miljöministern

WWFs generalsekreterare Gustaf Lind (till höger) och Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl överlämnade ett skogsupprop med 40 000 namnunderskrifter till klimat-och miljöminister Romina Pourmokthari och landsbygdsminister Peter Kullgren. Foto: Regeringskanslet

Nyligen lämnade WWF och Naturskyddsföreningen gemensamt över två ekplantor och 40 000 namnunderskrifter till klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari och landsbygdsminister Peter Kullgren. De som undertecknat uppropet kräver att regeringen agerar för färre kalhyggen och satsar på ett riktigt skydd för skogens arter.

–Tiotusentals underskrifter på kort tid visar att vi i Sverige bryr oss om vår skog. Det måste miljöministern och landsbygdsministern ta på mycket stort allvar, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på WWF.

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av ohållbart skogsbruk. Skogen är en livsviktig miljö för 43 procent av alla Sveriges rödlistade arter och antalet ökar. Ändå kalavverkas uppskattningsvis mer än 32 000 fotbollsplaner av biologiskt viktig skog varje år, skriver WWF. Skyddet måste stärkas och skogsbruket bli hållbart. Men den svenska skogspolitiken utvecklas i fel riktning, anser WWF. Finansiering saknas för att ersätta skogsägare för skydd och de kan inte räkna med rådgivning om alternativa brukningsmetoder.

– Forskningen visar att om vi skyddar, restaurerar och skapar ett mer hänsynsfullt naturnära skogsbruk så kan vi vända den negativa trenden. Men då behöver nuvarande skogspolitik förändras. Både mjuka och skarpa styrmedel med tillräcklig statlig finansiering behöver utvecklas. Det gynnar både den enskilda skogsägaren och den biologiska mångfalden. Detta är något som är oerhört viktigt för regeringen att ta med sig i arbetet med den nya skogsutredningen, säger Johanna Sandahl, ordförande på Naturskyddsföreningen.

I EU pågår flera processer för ett mer hållbart skogsbruk och ökat skydd av värdefull skog.

– Tyvärr motarbetas flera EU-förslag av en majoritet i Sveriges riksdag. Detta gynnar varken skogens biologiska mångfald eller de skogsägare som vill ta ett ansvar. Regeringen måste tänka om och börja agera för en ökad hållbarhet i skogen, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.  

Mer än 40 000 personer, WWF och Naturskyddsföreningen kräver:

  • Att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd.
  • Att regeringen skapar förutsättningar och ger stöd för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen.

Källa: WWF