Södra deltar i nytt EU-forskningsprojekt kring skogsdata

Foto: Södra

Tack vare teknikutvecklingen kan stora mängder data samlas in från skogsbruket. Men hur ska man dra nytta av all data? Det är fokus för det nya europeiska forskningsprojektet EnTrust, där Södra och Linnéuniversitetet i Växjö, deltar. Den totala budgeten för projektet är på 2,7 miljoner Euro, varav Södra får 300 000 Euro. Summan kommer att bekosta en industridoktorand.

16 universitet och företag från fem europeiska länder samarbetar i EnTrust. Fokus i projektet är hur data från skogs- och lantbruk kan göras tillgängliga, regleras och användas samt hur förtjänsterna av detta kan delas på ett rättvist sätt mellan skogsbrukare, samhälle och företag.  

– Det samlas in stora mängder data inom skogsbranschen, i hela kedjan från skogsproduktion via sågverk till eftermarknad. Vi vill att denna data ska komma till användning och även att skogsbrukare på så vis ska kunna bredda sin verksamhet, säger Arianit Kurti, docent vid Linnéuniversitetet och ledare för den svenska delen av projektet.

​Enligt Södra är en stor och viktig del av EnTrust  de elva doktorander som ska anställas. Deras forskning kommer att ske i skärningspunkterna mellan datavetenskap, informationssystem och samhällsvetenskap.

– Målet är att de ska utbildas till framtidens data executives, som fokuserar på analys och tillgänglighet av data, med kreativitet och innovativa tankesätt som självklara kännetecken, berättar Arianit Kurti.