Metallindustrin kraftsamlar för Impact Innovation

Nu har Jernkontoret, Svenska Gjuteriföreningen, Sustainable Steel Region och Svenskt Aluminium beviljats medel från Vinnova för ett förberedelseprojekt inför den stora forsknings- och innovationssatsningen Impact Innovation.

Impact Innovation är nästa generations strategiska innovationsprogram, som Energimyndigheten, Formas och Vinnova står bakom. Det är en aktörsdriven och långsiktig kraftsamling som ska bidra till global konkurrenskraft genom omställning för hållbar utveckling.

Förberedelseprojektet ”Materiallösningar för ett hållbart samhälle” ska mobilisera relevanta aktörer för att undersöka hur området på bästa sätt skulle kunna använda ett program inom Impact Innovation för att driva på omställningen till ett hållbart samhälle och samtidigt stärka Sveriges globala konkurrenskraft.

Ett program inom Impact Innovation skulle utgöra ”en nödvändig och självklar nod för den kraftsamling och det fokus som krävs för att ta nya energi- och materialsnåla lösningar hela vägen från idé och koncept till verklighet”, enligt Jernkontoret.

– Förväntningarna och engagemanget från industrin är jättestort och vi tror oss kunna sätta ihop ett programförslag med potential att både accelerera omställningen till hållbarhet och stärka Sveriges konkurrenskraft, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret samt projektledare för förberedelseprojektet ”Materiallösningar för ett hållbart samhälle”.