Riksbanken: Bättre data om klimatrisker krävs

Janerik Henriksson/TT: Kan klimatförändringar ställa till det ytterligare i ekonomin? Arkivbild.

När klimatet förändras och världen ställer om uppstår nya risker i ekonomin, konstaterar Riksbanken i en färsk rapport. Banken har enligt den nya Riksbankslagen också i uppdrag att hålla koll på hur klimatförändringarna påverkar ekonomin.

Det handlar dels om prisstabilitet, då energipriserna kan påverkas snabbt när gammal koldioxidintensiv teknik byts mot ny och hållbar energi. Dels handlar det om om rent fysiska risker när jorden blir varmare. Riksbanken ska nu analysera de penningpolitiska strategierna som kan påverka inflationen och den ekonomiska utvecklingen utifrån klimatförändringarna.

Men risker kan också skapas som kan hotar den finansiella stabiliteten. Därför måste alla aktörer inom det finansiella systemet enligt Riksbanken hålla koll på klimatförändringarna.

Men det behövs mer tillförlitliga data enligt centralbanken. Dessutom behövs enligt rapporten regler om hur klimatrisken ska redovisas, så att investerare kan fatta välgrundade beslut.