Nästan halva Klimatklivet till biogas i fjol

Johan Nilsson/TT: Bild från Heleneholmsverket i Malmö i december, som bland annat producerar el från biogas. Arkivbild.

Pengarna som betalades ut från det fleråriga Klimatklivet i stöd till biogassatsningar ökade därmed med 80 procent under fjolåret.

Investeringen i biogasproduktionen har pågått sedan 2015 och förväntas öka svensk biogasproduktion med 1,9 TWh (terawattimmar), motsvarande ungefär 80 procent av de 2,3 TWh som i nuläget produceras per år i Sverige.

I fjol blev det möjligt för gårdsanläggningar att söka stöd för att producera el och värme från biogas. Av de 1,8 miljarder kronor som beviljats i stöd gick 790 miljoner till sådana gårdar.

Andra prioriterade områden som har beviljats stöd av Klimatklivet under 2022 är cirkulära flöden, energieffektivisering, energikonvertering och laddstationer.

"Klimatinvesteringarna minskar företagens beroende av fossila bränslen och ökar energieffektiviseringen, det stärker försörjningstryggheten. El från biogas inom lantbruket till exempel, ger bättre förutsättningar för svensk livsmedelsförsörjning", säger Anna Bredberg, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.