Riskfilter ska ge företag miljöstöd

Heiko Junge/NTB/TT: Skövlade regnskogar – en bidragande orsak till minskad biologisk mångfald. Arkivbild.

Med ett nytt verktyg, ett slags riskfilter, ska företag, banker och andra finansiella aktörer få stöd i att styra verksamheten och innehav med hänsyn till den biologiska mångfalden.

Det är Världsnaturfonden (WWF) som lanserar hjälpmedlet och gör detta i samband med att ekonomitoppmötet Världsekonomiskt forum i schweiziska Davos inleds. Till de centrala frågorna på toppmötet hör just miljö och klimat.

Tanken med verktyget är att företagen, utifrån sina respektive förutsättningar, ska få större medvetenhet om hur de kan minska sin verksamhets påverkan på naturen.

"De flesta företag och finansiella aktörer vet att de måste hantera frågan kring biologisk mångfald, men få vet hur. Här ger riskfiltret stöd i att kartlägga verksamhetens naturrelaterade affärsrisker", säger Världsnaturfondens generalsekreterare Gustaf Lind i ett pressmeddelande.

Det digitala, kartbaserade verktyget är fritt att användas av näringslivet i alla branscher och länder.