Huddinge kommuns miljöpris 2022 går till föreningen Rena Mälaren

Gruppbild med vinnarna under prisutdelningen av miljöpriset. Fotograf/Källa: Anna Z Ek / Huddinge kommun.

Föreningen Rena Mälaren har rensat 250 ton skrot från Mälaren och Östersjön. Nu får de Huddinge kommuns miljöpris 2022 för sitt idoga arbete.

– Vi är väldigt smickrade och glada över utmärkelsen, det ger oss ork och motivation att kämpa vidare säger Fredrik Johansson, grundare av föreningen.

Drivkraften var från början att få bort giftiga batterier från sjöar och vattendrag. Men bottnarna visade sig vara fulla av mängder av annat skrot och under de fem år som föreningen har funnits har de ideella dykarna plockat upp tonvis med båtbatterier, elsparkcyklar, bilar och mopeder.

Föreningen är mycket aktiv och utför städning minst en gång i veckan.

– De insatser som Rena Mälaren gör i det tysta bidrar väldigt konkret till en hälsosam och säker miljö. De jobbar i många kommuner och vi i Huddinge är stolta över att prisa deras arbete utifrån ett vattenperspektiv, över kommungränserna, säger Christian Ottosson, avgående kommunalråd med ansvar för miljö, klimat samt underhåll av stads- och utemiljöer i Huddinge kommun.

Över 300 volontärer

Föreningen Rena Mälaren har över 300 volontärer som bidrar i arbetet med att rensa bort skrot såväl under som över vattenytan. Föreningen driver även opinionsarbete för att få folk att sluta slänga sina sopor i vår vackra och ömtåliga vattenmiljö.

Priskommittén anser att föreningen gör ”är ett viktigt och inspirerande arbete som förtjänar att få Huddinge kommuns miljöpris 2022”.

– Vattenfrågorna är politiskt prioriterade i Huddinge och vi satsar på att rena våra sjöar på olika sätt. Rena Mälaren fyller en funktion som kanske ingen annan gör genom att rensa upp stora mängder farligt avfall från våra vatten, säger Christian Ottosson.

Mälaren är Sveriges tredje största sjö och utgör dricksvattentäkt för drygt två miljoner människor inklusive invånarna i Huddinge kommun.

Motivering Huddinge kommuns miljöpris 2022:

"Rena Mälaren gör en viktig insats genom sitt arbete med att få bort gifter från våra värdefulla vattenmiljöer i Mälaren och Östersjön. Genom sina aktiva städningar med dykningar minst en gång i veckan, ofta fler, har föreningens volontärer rensat upp imponerande 265 ton skrot i Mälaren och Östersjön. Föreningen har över 300 volontärer som bidrar i arbetet såväl under som över vattenytan."

Om Huddinge kommuns miljöpris

  • Huddinge kommun delar varje år ut ett pris till en person eller en grupp av personer som har gjort något betydande för miljön.
  • 2022 kom 11 nomineringar in. Nomineringarna och dess motiveringar utvärderades av tjänstepersoner på miljö- och bygglovsförvaltningen och överlämnades till priskommittén i klimat- och stadsmiljönämndens arbetsutskott.
  • Priset delades ut vid kommunfullmäktiges möte den 12 december.
  • Prissumman är 10 000 kronor.

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 114 500 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.