Trots grönt prat – banker stödjer fossilbolag

Carina Johansen/NTB/TT: Trots att storbankernas stöd till fossilbolag minskat rejält, fortsätter de att låna ut till olje- och gas-bolag som vill expandera sin verksamhet. Arkivbild.

Det mest oroväckande är att svenska banker fortsätter att stödja bolag som expanderar sin utvinning, i strid mot Parisavtalet. Det förstör möjligheterna att nå de globala klimatmålen, säger Jakob König på Sveriges Konsumenter, som leder granskningsinitiativet Fair Finance Guide.

Att fasa ut fossila bränslen är en nödvändighet om utsläppen av växthusgaser ska minska och den globala uppvärmningen hejdas. En stekhet fråga på FN:s pågående klimattoppmöte i den egyptiska badorten Sharm el-Sheikh.

Nya fossilprojekt

Tillsammans med Naturskyddsföreningen och Greenpeace har Fair Finance Guide granskat fem storbankers utlåning och investeringar i olja, gas och kol under de senaste två åren.

Stora förändringar har skett jämfört med tidigare. SEB, Nordea, Swedbank och Danske Bank har mellan juni 2020 till juni 2022 tillsammans lånat ut 116 miljarder kronor till fossilbolag. Det är nästan en halvering, jämfört med hur det sett ut åren efter Parisavtalet.

För Handelsbanken är förändringen drastisk. Utlåningen till fossila bolag har upphört.

Det är positivt att en av våra storbanker har visat att det är möjligt att sluta gynna fossilbranschen. Det är en av få banker i världen som säger helt nej till att finansiera bolag som expanderar sin utvinning, säger König.

Men trots positiva signaler går annat i fel riktning. Hälften av den utlåning som sker görs till bolag som expanderar sin fossila verksamhet. Det handlar främst om bolag som letar efter nya olje- och gasfyndigheter i Norge, till exempel i känslig natur i den norska delen av Arktis.

Banksekretess döljer

Banker har en viktig roll i klimatomställningen, eftersom deras pengar möjliggör de fossila bolagens verksamhet. Många banker är engagerade i frågan och erbjuder hållbara fonder och hjälper till med gröna investeringar. Inte minst för att kunderna ställer krav på en grönare inriktning.

Men mönstret som Fair Finance Guide ser är att bankernas fonder utesluter investeringar i bolag, som andra delar av banken samtidigt lånar ut pengar till.

Problemet är att utlåningen är en insynsskyddad verksamhet, som bankerna tjänar mycket pengar på. Just för att det inte kommer ut i ljuset kan bankerna fortsätta med det, säger König.

När det gäller fondernas innehav däremot gäller ingen banksekretess, utan kunderna har insyn i vilka bolag som ingår.

Ställ krav

Uppmaningen till bankerna är att de ska ställa större krav på fossilbolagen, som de finansierar och investerar i.

Bankerna har en väldigt bra möjlighet att ställa krav på att bolagen ska ställa om sin verksamhet. Om de inte lyssnar bör man stoppa finansieringen, säger König.