Nollutsläpp från nya bilar år 2035

Europaparlamentet har nått en överenskommelse om nollutsläpp från fordon från 2035. Arkivbild

Europaparlamentet och medlemsländernas regeringar i ministerrådet har nått en överenskommelse om normerna för koldioxidutsläpp från nya personbilar och lätta nyttofordon. EU:s förhandlare säkrade en överenskommelse med medlemsländerna om kommissionens ursprungliga förslag om att nå nollutsläpp till 2035, ett mål för hela EU:s flotta att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar och lätta nyttofordon med 100 procent jämfört med 2021.

Det är den första delen i "Fit for 55"-paketet och en tydlig signal inför FN:s klimatkonferens COP27 att EU menar allvar med att anta konkreta beslut för att nå de ambitiösa målen i EU:s klimatlag.

Parlamentet lyckades införa metodik för bedömning och datarapportering av koldioxidutsläpp under hela livscykeln från bilar och skåpbilar som säljs på EU-marknaden. Kommissionen kommer att presentera denna metod senast 2025, åtföljd av lagstiftningsförslag där så är lämpligt.

Kommissionen kommer också att publicera en rapport i slutet av 2025, och vartannat år därefter, för att utvärdera framstegen mot vägrörlighet utan utsläpp. Rapporten kommer att täcka inverkan på konsumenter och sysselsättning, framsteg när det gäller energieffektivitet och överkomliga priser för fordon med noll och låga utsläpp samt information om marknaden för begagnade fordon.