Elsparkcyklar minskar koldioxidutsläppen i Stockholm

Varje rest kilometer med en Lime minskar koldioxidutsläppen med i snitt 20,7 gram. Foto: Lime

Ny forskning från Fraunhofer ISI, ett ledande europeiskt forskningsinstitut, visar att elsparkcyklar minskar koldioxidutsläppen i Stockholms transportsystem. Varje rest kilometer med en Lime minskar koldioxidutsläppen med i snitt 20,7 gram. Forskningsinstitutet Fraunhofer ISI har genomfört en studie baserat på livscykeldata från Limes elsparkcyklar. Genom att undersöka koldioxidutsläppen från en elsparkcykel, och jämföra det med de typer av transporter som elsparkcyklar ersätter, visar studien att resor med elsparkcyklar innebär en nettoreduktion av koldioxidutsläpp i Stockholms transportsystem.

Även om elsparkcyklar till stor del ersätter resor till fots så ersätter nästan hälften av de resor som görs med en Lime i Stockholm resor med bil eller kollektivtrafik. Dessa resor är överlag mer utsläppsintensiva än resor med Limes elsparkcyklar. Genom att ersätta tillräckligt många utsläppsintensiva resor med bil och spårbunden trafik kompenserar Limes elsparkcyklar mer än väl för koldioxidutsläpp från resor som ersätter promenader och andra alternativ med lägre utsläpp, och har därmed en positiv nettoeffekt för klimatavtrycket i Stockholms transportsystem.

Eftersom elsparkcyklar har ett lägre klimatavtryck än de transportslag de ersätter, så reduceras utsläppen i snitt med 20,7 gram per kilometer som färdas med en elsparkcykel. Detta resultat beror delvis på de snabba framsteg som skett inom elsparkcykel-sektorn de senaste åren. Sedan 2020 har det uppskattade CO2-avtrycket från Limes elsparkcyklar under en livscykel minskat med 84 procent.