RISE inviger utbyggd test- och demoanläggning i Piteå

Foto: RISE

Nu har RISE utbyggda test och demo-miljö i Piteå invigts. Här arbetar idag ca 35 forskare, ingenjörer och tekniker. Utbyggnaden ska stärka ”RISE förmåga att accelerera den gröna industriella revolutionen”.

–Under de kommande åren investerar vi på RISE 350 miljoner kronor för att ytterligare stärka vårt testbäddserbjudande inom bioraffinaderi och etablera ett centrum i världsklass centrum för uppskalning av processer inom cirkulär bioekonomi. Det här är en viktig pusselbit i det bygget, säger Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa på RISE, i ett pressmeddelande. 

På laboratoriet i Piteå är man bland annat först med att tillverka grön kimrök, något som bland annat används i bildäck.

- Det är faktiskt här i Piteå, i den här miljön, som man för första gången har tillverkat det här, säger Rise divisionschef Magnus Hallberg, till SVT.

I anläggningen forskar man bland annat om solel i nordliga förhållanden, återvinning av komplexa avfallsströmmar och förnybart bränsle, bland annat biobaserat flygbränsle.