Miljövarudeklarationer erbjuds av Kiwa

Foto: Kiwa

Genom en miljöproduktdeklaration (EPD - environmental product declaration) får tillverkaren möjligheten att visa upp produktens miljöpåverkan under hela livstiden, bland annat energianvändning, utsläpp av växthusgaser och återvinningspotential. 

Miljöproduktdeklarationer (EPD) är typ III miljödeklarationer och regleras av SS-EN ISO 14025 och SS-EN 15804. EPD:er tas fram med hjälp av produktens livscykelanalys (LCA). Datan beskriver produktens miljöprestanda och verifieras av en oberoende tredje part. En EPD kan peka ut miljömässiga förbättringspotential över hela produktionskedjan.

Främst riktar tjänsten mot byggvarutillverkare som vill visa upp produktens miljöpåverkan och dess lämplighet för certifierade Miljöbyggnader, Breeam eller Leed blir EPD ett grundläggande verktyg.

EPD:er ökar konkurrenskraften, främjar företagarnas image och strävan mot att nå sina hållbarhetsmål.

Fördelar med EPD

  • EPD:er är viktiga kriterier för LCA, miljöcertifierade byggnader och/eller klimatdeklarationer.
  • EPD:er blir obligatoriska i alltfler länder, speciellt inom Europeiska Unionen.
  • Miljöproduktdeklarationer ökar din konkurrenskraft.
  • Med hjälp av EPD:er öppnar du upp för nya marknader.

Kiwa har gedigen erfarenhet och kan hjälpa dig med både miljöproduktdeklarationer och livscykelanalys.