Domstol stramar upp regler om miljömärkning

Johan Nilsson/TT: Företag som i sin reklam säger att en produkt är certifierad med en miljömärkning måste också klargöra vad märkningen innebär, har Patent- och marknadsdomstolen slagit fast. Arkivbild.

Domstolen har tidigare förbjudit vaga miljöpåståenden i företaget Midsonas reklam för hud- och hårvårdsprodukter. Men hänvisningar till att produkterna var tredjepartscertifierade enligt en viss märkning ansågs vara tillåtna.

KO invände och ansåg att även sådana hänvisningar var otydliga och att konsumenter inte säkert vet vad märkningen innebär. Företaget däremot ansåg att märkningen var känd och inte behövde förklaras annat än på företagets webbplats.

KO, drev då målet i domstol för att få fram praxis, och domstolen ändrar nu den tidigare domen. Den slår nu fast att märkningen måste förklaras, eftersom det inte går att förlita sig på att konsumenterna redan känner till den.

"Det är bra att domstolen slår fast att miljöpåståenden och miljömärkningar måste förklaras. Och att informationen ska ges på ett lättillgängligt och tydligt sätt i omedelbar närhet till märkningar och påståenden. Det underlättar för konsumenter som vill handla med hänsyn till miljön", säger Ida Nyström, processråd vid KO i pressmeddelandet.