Samarbete ska utveckla pelletsbranschen

Projektdeltagare från Solör Bioenergi och Karlstads universitet på plats i pelletsfabriken i Älvdalen. Foto: Solör

Genom att lära sig mer om och utnyttja sågspånets olika egenskaper vill forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och Karlstads universitet tillsammans med bland andra Solör Bioenergi öka säkerheten kring pelletshanteringen och samtidigt öka lönsamheten för producenter. Ett forskningsprojekt har nu dragits igång där det inledande arbetet sker på Solör Bioenergis pelletsfabrik i Älvdalen.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen med 465 000 användare varje dag. Bolaget finns på 249 platser i framför allt Sverige och Norge där de producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Verksamheten omfattar även energiåtervinning av impregnerat trä och produktion av biobränsle. Genom att ta tillvara på skogens resurser vill Solör Bioenergi bana väg för ett hållbart samhälle med minskade koldioxidutsläpp.

Varje år produceras omkring 1,7 miljoner ton pellets i Sverige av sågspån från gran och tall. I tillverkningsprocessen torkas och mals sågspånet innan det pressas till pellets. Vid lagring av den färdiga pelletsen bildas ofta värme i högarna som bryter ner en del av pelletsen, samtidigt som kolmonoxid och metangas bildas. I tillverkningsprocessen av pellets hanteras riskerna idag men hanteringen blir dyrare och kvalitetsförluster uppstår.

Därför har ett forskningsprojekt startat, finansierat av VINNOVA, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB och Bergkvist Siljan Skog AB. Med i projektet är Sveriges Lantbruksuniversitet, Karlstads universitet, Paper Province, Solör Bioenergi Pellets AB, Härjeåns Energi AB och Bergkvist Siljan Skog AB. I projektet kommer flera perspektiv att hanteras – ekonomi, kvalitet och säkerhet.

- Sveriges lantbruksuniversitet har arbetet med pelletsindustrin i 20 år. Vi har en pågående dialog med olika aktörer inom branschen och har nu tillsammans startat ett projekt för att se hur vi kan skapa bättre kvalitet, större säkerhet och en bättre lönsamhet i pelletsbranschen, säger Michael Finell, Universitetslektor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och ledare för projektet.

I den inledande fasen genomförs tester på Solör Bioenergis pelletsfabrik i Älvdalen, där cirka 70 000 ton pellets produceras varje år. I fabriken torkas fuktigt spån på låga temperaturer.

- I testet tillverkar vi pellets med olika typer av råvara, lagrar i högar och gör mätningar för att kunna jämföra och dra slutsatser. Vi använder oss av olika fukthalter och mäter bland annat de olika gasnivåerna i högarna, säger Lars-Erik Heed, produktionschef på fabriken i Älvdalen.

En del av testet handlar om att använda olika torkningstekniker och olika träråvaror. I nästa steg ska därför testning göras i en annan fabrik där torkning sker i hög temperatur. Genom detta är det möjligt att se om teknikerna påverkar kvaliteten.

Projektet innehåller flera faser och fokusområden, och kommer att pågå till slutet av 2023.