Stora Enso och Northvolt ska tillsammans utveckla träbaserade batterier

Foto: Stora Enso

Stora Enso och Northvolt har ingått ett samarbete för att ta fram hållbara batterier med hjälp av ligninbaserat hårt kol, utvunnet ur trä. Målet är att utveckla världens första industrialiserade batteri med anoder helt tillverkade av europeiska råmaterial, vilket sänker både koldioxidavtryck och kostnad. Det skriver Paper Province.

De två företagen har ingått ett utvecklingssamarbete (Joint Development Agreement) med avsikt att skapa ett hållbart batteri med anoder från förnybara material.

– Samarbetet med Northvolt är ett steg mot att tillhandahålla den snabbt växande batterimarknaden med förnybara anodmaterial från träd. Vårt ligninbaserade hårda kol, Lignode by Stora Enso, kommer att tillgodose den europeiska försörjningen av anodråvara. Vi möter behovet för hållbara batterier inom områden som fordon och stationär energilagring, säger Johanna Hagelberg, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso, i ett pressmeddelande.

Företagen bidrar till batterisamarbetet med nyckelkomponenter och expertis. Stora Enso tillför sitt ligninbaserade anodmaterial som kommer från hållbart brukade skogar, medan Northvolt står för celldesignen, produktionskonceptet och utvecklingsprocessen.

– Genom samarbetet ges vi möjlighet att utforska ett nytt hållbart råmaterial och utöka den europeiska värdekedjan, samtidigt som vi kan utveckla en billigare batterikemi. Det är en spännande demonstration av hur vår strävan efter en hållbar batteriindustri går hand i hand med att skapa en positiv påverkan både på samhälle och kostnader, säger Emma Nehrenheim, miljö- och hållbarhetschef på Northvolt.

Pilotanläggningen för biobaserade kolmaterial finns på Stora Ensos anläggning i finska Sunila. Brukets årliga produktionskapacitet är 50 000 ton, vilket ska göra Stora Enso till världens största producent av lignin.