Riskkapitalfond ska ge grön omställning

Ali Lorestani/TT: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S). Arkivbild.

I utredningen lyfts att Almi ska få i uppdrag att skapa ett grönt investeringsbolag där 1,5 miljarder kronor tillförs i statligt kapital för att sätta upp fonden.

Den ska ha ett tydligt uppdrag att möjliggöra gröna investeringar för tillväxtbolag. Vi tänker att man ska kunna göra investeringar om 50 miljoner kronor och sedan tilläggsinvestering i samma storleksordning, säger en av de tre utredarna, Martin Janhäll.

Utöver det ska även en så kallad venture debt-fond av ett lika stort värde sättas upp.

Mer flexibla placeringsregler för AP-fonderna ska också enligt utredarna underlätta omställningen vilket därför är ytterligare ett av förslagen.

Det handlar då bland annat om direktinvesteringar i onoterade bolag, säger Martin Janhäll.