Nu gödslas trädplantor med biokol

Foto: Paper Province

I ett pågående forskningsprojekt som med hjälp av slam från industrier vill producera gödningsmedel till tall- och granplantor har nu de första testplantorna planterats ut. Det skriver Paper Province, som är en av deltagarna i projektet.

– Vi ser att plantorna mått bra på plantskolan och att vi har en produkt som kan används i större utsträckning, säger Maria Sandberg, docent vid Karlstads universitet.

Under försommaren har gran- och tallplantor från det andra odlingsförsöket i forskningsprojektet planterats ut. Plantorna har, utöver referensplantor, fått näring med olika varianter av hydrokolsmixar.

– Vi har plantor som berikats med hydrokol, plantor med en blandning av hydrokol och lite aska samt en blandning med både hydrokol och pyrokol, säger Maria Sandberg.

Målet med forskningen som pågått sedan 2018 har varit att ta reda på om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att upparbeta slam till biokol för att sedan berika det med aska och kväve för att få fram ett näringsmedel avsett för skog och plantor. Hittills ser resultaten positiva ut:

– De plantor som fick en låg dos kol mådde lika bra eller bättre än referenserna och de hade även näring med sig i rötterna till år två. Så det är en jätteintressant lärdom, säger Maria Sandberg.

 Forskningsprojektet NärSkog 2 är ett samarbete mellan Karlstads universitet, Stora Enso, Paper Province, Karlstads kommun, Econova, Mellanskog, Skogsstyrelsen och Umeå Energi.