Gränges ska bli klimatneutralt till 2040  

Foto: Gränges

Aluminiumtillverkaren Gränges har satt som mål att bli klimatneutralt till 2040. Som en del av detta, åtar sig Gränges att sätta vetenskapligt baserade mål genom Science Based Targets initiative (SBTi) och förbinder sig på nytt till målen i Parisavtalet.

Enligt Gränges har de totala klimatutsläppen per ton hos koncernen minskat med 19 procent jämfört med basår 2017, vilket motsvarar en årlig minskningstakt om 5 procent.

Utsläppsminskningen är framför allt ett resultat av ökad cirkularitet och volymerna av återvunnet aluminium har mer än tredubblats under samma period.

”Hållbarhet och återvinning är två kritiska delar i Gränges affärsmodell och starka drivkrafter för företagets långsiktiga konkurrenskraft och värdeskapande”, skriver Gränges i ett pressmeddelande.

- Vi fortsätter att fokusera på att minska klimatavtrycket från vår verksamhet och erbjuda ledande aluminiumlösningar som är tydligt differentierade ur ett hållbarhetsperspektiv. Att vi åtar oss att bli klimatneutrala och ansluter oss till SBTi är ett naturligt nästa steg för oss. Tillsammans med våra kunder och leverantörer kan Gränges göra en enorm skillnad, säger Jörgen Rosengren, VD.

SBTi är ett globalt samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).