Volvo Energy investerar i brittisk energilagringsspecialist

Volvo Energy investerar cirka 50 miljoner kronor i en brittiska specialist på energilagring i batterier med ett andra liv, Connected Energy.

- Det finns en hel del outnyttjad potential i användning av batterier i ett andra liv. Denna framåtriktade investering syftar till att bistå uppskalningen av energilagringssystem byggda med återanvända batterier. Därigenom skapar vi ytterligare cirkulära affärsmöjligheter för den kommande upptrappningen av Volvokoncernens returer av batterier för användning i ett andra liv, säger Joachim Rosenberg, vd för Volvo Energy, i ett pressmeddelande.

–Genom att återanvända batterierna får vi ut det fulla värdet av dem – ur ett klimat-, miljö- och affärsperspektiv, tillägger han.

Volvo Energy är ett affärsområde inom Volvokoncernen som är ägnat åt att tillhandahålla nödvändigt stöd och infrastruktur under det första livet, det vill säga när batterier monteras i fordon, och samtidigt säkra tillförlitliga och hållbara möjligheter till ett andra liv innan batteriåtervinning.