Södra tiodubblar OnceMore-produktionen genom nytt samarbete

Foto: Södra

Södras satsning på OnceMore, textilmassa från återvunnet textilavfall, går in i nästa fas. Södra meddelar att de kommer att öka produktionskapaciteten av materialet med tio gånger och kommer framöver producera 6000 ton textilmassa vid Södra Cell Mörrum. Enligt Södra är det tillräckligt för att tillverka 24 miljoner plagg.

– Investeringen i OnceMore är ett viktigt steg mot vårt långsiktiga mål. Genom att kombinera återvunnen textil med träfiber från våra 52 000 medlemmars hållbart skötta skogar kan vi skapa en mer cirkulär textilindustri och stärka skogsgården samtidigt. Med investeringen förbättrar vi textilåtervinningen ytterligare och maximerar värdet av råvaran från medlemmarnas skogar, säger Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation.

Södra har också stärkt samarbetet med tyska Lenzing, en leverantör av vedbaserade textilfiber.  

– Samarbetet med Lenzing gör det möjligt att använda vår gemensamma expertis för att utveckla ny innovation som driver textilsektorn mot mer cirkularitet. Lenzing spelar en viktig roll i utvecklingen av processen för etapp 2 och framåt och tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar industri och cirkulär som hjälper till att tackla klimatförändringarna, säger Åsa Degerman, projektledare för OnceMore.

Sonja Zak, ansvarig för cirkularitet och projektledare på Lenzing, säger i ett pressmeddelande från Södra:

– Effektiv textilåtervinning är en av de mest komplexa frågorna som textilindustrin står inför under de kommande åren. Genom att kombinera Lenzings och Södras kunnande och vårt samarbete kan vi arbeta målinriktat för att åstadkomma nya lösningar på denna nyckelfråga.