Salzgitter AG och LKAB i klimatsamarbete

Vid undertecknandet av avtalet närvarade Roger Hahne, enhetschef för teknik på LKAB, Martin Zappe, chef för Salzgitters SALCOS-program, Gunnar Groebler, styrelseordförande för Salzgitter, Jan Moström, koncernchef och vd på LKAB samt Michael Reuber, marknadsdirektör på Salzgitter. Foto: Salzgitter AG

LKAB och Stålbolaget Salzgitter AG har tecknat avtal för att tillsammans verka för minskade utsläpp av koldioxid genom direktreduktion och ljusbågsugnar.

Enligt SALCOS – Salzgitters program för ståltillverkning med låga koldioxidutsläpp – kommer Salzgitter stegvis att ha realiserat praktiskt taget koldioxidfri stålproduktion till 2033, under förutsättning att lämpliga finanspolitiska ramvillkor och offentliga subventioner finns på plats.

– LKAB har redan en unik klimatprestanda och en strategi för att förse stålindustrin med råvaror för att möjliggöra kapade koldioxidutsläpp, först som pellets och sedan successivt som koldioxidfri järnsvamp. Vi vill göra denna omställning möjlig tillsammans med våra kunder och leverantörer. För att en sådan förändring ska förverkligas behövs inte bara incitamenten och lika villkor på marknaden, utan också en industriell värdekedja. Salzgitter och LKAB kan fortsätta att bygga på sin långsiktiga relation för att förverkliga omställningen av stålindustrin och leverera de utsläppsminskningar som är så tidskritiska för klimatet, säger Jan Moström, koncernchef och vd för LKAB.

– LKAB och Salzgitter har mer än 60 år av kund- och leverantörsrelationer. Denna framgångssaga kommer nu att fortsätta och utökas till att omfatta klimatomställningen av stålindustrin. Tillsammans med starka partners implementerar vi vår koncernstrategi "Salzgitter AG 2030", säger Gunnar Groebler, styrelseordförande för Salzgitter AG.

Vid undertecknandet av avtalet närvarade Roger Hahne, enhetschef för teknik på LKAB, Martin Zappe, chef för Salzgitters SALCOS-program, Gunnar Groebler, styrelseordförande för Salzgitter, Jan Moström, koncernchef och vd på LKAB samt Michael Reuber, marknadsdirektör på Salzgitter. Foto: Salzgitter AG