Vestres högteknologiska och maximalt hållbara fabrik slår upp portarna

– The Plus är en fabrik för folket! Det är ett projekt vi har lagt ner enormt mycket själ och kraft i. Det här är en viktig dag för oss, men också för norska fastlandets industri och det skandinaviska exportsamarbetet, säger Stefan Tjust, vd på Vestre. Foto: Einar Aslaksen

Nu öppnas äntligen dörrarna till The Plus, möbeltillverkaren Vestres högteknologiska och maximalt hållbara nya fabrik i Magnor Norge, nära gränsen till Sverige. Fabriken är ritad och designad av den välkända danska arkitektfirman Bjarke Ingels Group (BIG). 

På bara 18 månader har Vestre färdigställt världens mest miljövänliga möbelfabrik, The Plus. Investeringen på nästan 300 miljoner norska kronor gör The Plus till den enskilt största investeringen i den norska möbelindustrin på decennier.

bild
Den 7000 kvadratmeter stora fabriken kommer också att bli ett globalt skyltfönster för hållbar och högeffektiv produktion – och en upplevelsedestination för människor världen över. Foto: Einar Aslaksen

”Tillsammans med Vestre har vi förverkligat en fabrik som ställer hela möbeltillverkningsprocessen inför öppen ridå och i rampljuset. I stället för att frukta industrispionage vill den här fabriken visa upp och dela med sig av sin kunskap för att påskynda den globala övergången till hållbar tillverkning. Fabriken är konstruerad av lokalt anskaffat virke och drivs med hjälp av el från lokal vattenkraft. Skönheten med The Plus ligger i tydligheten i dess struktur.

Den är tänkt som skärningspunkten mellan en väg och en produktionslinje och bildar en stor plusform som förbinder alla aspekter av tillverkningen. Den radikala transparensen välkomnar besökare och vandrare att njuta av hela tillverkningprocessen, samtidigt som Vestres team ges en spännande känsla av att arbeta mitt i skogen. För oss är The Plus ett kristallklart exempel på hedonistisk hållbarhet som visar oss hur vår hållbara framtid inte bara blir bättre för miljön, utan också vackrare att arbeta i och roligare att besöka”, säger Bjarke Ingels, grundare och kreativ chef, BIG.

bild
Foto: Einar Aslaksen

IG har bland mycket annat ritat Googles huvudkontor och Kistefosmuseet, The Twist. För The Plus utvecklade BIG formen för en naturlig övergång mellan logistik och arkitektur. De fyra produktionsområdena – Färgfabriken, Träfabriken, Monteringen och Lagret – är placerade i de fyra flyglarna runt gården. I hjärtat av The Plus ligger besökscentret som kommer att vara en resurs för både skolgrupper, elever, företag, organisationer och privatpersoner.

”Lekfullhet, demokrati och hållbarhet är hjärtat i varumärket Vestre och allt de gör. Vår färgglada fabrik mitt i de norska skogarna – omgiven av en 300 000 m2 stor offentlig skogspark dit lokalsamhället kan komma för att uppleva de gigantiska Vestre-möblerna som spritts ut överallt – lever och andas denna filosofi. Att arbeta med det ambitiösa och dedikerade Vestre-teamet har varit ett helt unikt nöje”, säger David Zahle, Partner, BIG.

bild
– The Plus blir verkligen en attraktion, både för ortsbor och besökare, dit folk kan komma och se hur man bygger en modern fabrik på ett hållbart sätt, säger Tjust. Foto: Einar Aslaksen

En ny standard för hållbar industri
Hållbarhet, miljöhänsyn och transparens har varit centralt för exakt alla aspekter av fabriken, både vad gäller själva byggnaden och allt runt omkring – från säkerställande av goda arbetsförhållanden till underlättande av elektrifierade tunga transporter och skötsel av skogsområdena runt The Plus.

The Plus kommer sannolikt vara världens första projekt i sitt slag att uppnå den allra högsta miljöklassificeringen BREEAM Outstanding. Byggnadens energiförbrukning är 60 procent lägre än för liknande konventionella fabriker, samtidigt som den släpper ut 55 procent mindre växthusgaser än en jämförbar fabrik. På det gröna taket finns drygt 900 solpaneler som kommer att generera ungefär 250 000 kWh förnybar energi per år. Dessutom kommer fabriken att återanvända 90–95 procent av vattnet som används i produktionen. The Plus kommer att uppnå Paris Proof-målet för energieffektivitet och energiproduktion.

Fabrikstaket är täckt av naturlig skogsväxtlighet, som samsas med solpanelerna som levererar energi till byggnaden. Taket kommer att vara öppet för alla, året runt. Här kan besökarna komma nära fabriken och följa dess tillverkningsprocesser, samt uppleva de vackra naturomgivningarna. Generösa fönster i alla flyglar ger utsikt över alla delar av fabriken under alla tider på dygnet. Besökare kan gå uppför de yttre ramperna och få en överblick över byggnadens interiör och den omgivande tallskogen, där det finns ett stort nätverk av vandringsleder.

bild
Foto: Einar Aslaksen

Full transparens överallt
Till skillnad från de allra flesta konventionella industribyggnader finns det inte några stängsel, gränser eller sekretesskyddade lokaler på The Plus, utan fabriken är i stället en hyllning till rätten att ströva omkring. Ett av Vestres mål har varit att också bygga världens mest öppna och transparenta fabrik och därigenom skapa ett större intresse för industri, teknik och hållbar produktion. Besökare kommer bland annat att ha tillgång till Vestre Energy Center och Vestre Clean Water Center, där de kan lära sig om energiproduktion, energiåtervinning, vattenrening och livscyklerna för de material som används i produktionen. För Vestre är delande och öppenhet helt fundamentalt för att driva världens utveckling framåt.

Tillverkningsanläggningar ses fortfarande som inhägnade byggnader som förorenar miljön. Jag är glad över att The Plus är en prototyp för den gröna omställningen, som bevisar att tillverkning kan vara hållbar, social, lokal och lönsam på samma gång. Den väcker också den mycket viktiga frågan: Vad skulle hända med planeten om alla industribyggnader följde detta koncept?” säger Viktoria Millentrup, projektledare, BIG.

bild
 ”Uppdraget att skapa en hållbar, öppen, färgstark produktionsanläggning med en allmänt tillgänglig park kändes som att designa en helt ny typologi. Foto: Einar Aslaksen

Aktivitetsfylld invigning
Till den officiella invigningen av fabriken har Vestre bjudit in över 800 gäster till en Skogsfestival med en line-up som bland annat inkluderar den norska artisten Dagny med 450 miljoner streams och den svenska gruppen The Mamas. Gästerna kommer också få gott om tid att upptäcka alla detaljer som utgör världens mest miljövänliga möbelfabrik. Bjarke Ingels kommer också att vara på plats, för att tillsammans med andra kollegor från BIG presentera fabriken, arkitekturen och byggprocessen.

bild
Foto: Einar Aslaksen

Vestres VD ser fram emot öppningen:
– Det känns fantastiskt att vi har lyckats med detta omfattande projekt inom 18 månader. Vi lyckades göra detta tack vare ett gott samarbete med vår huvudentreprenör och alla våra lokala leverantörer som är involverade i det här projektet, säger Tjust.

Vestres ambition är att The Plus ska bidra till att locka fler industriföretag att etablera sig i Magnor och hela regionen.
– Vi är övertygade om att fler företag kommer till Magnor för att bli en del av ett starkt tillverkningskluster, säger Tjust.

Magnor har med sitt läge nära Sverige alltid varit ett nav för industriell utveckling över gränsen. Vestre vill inspirera och lyfta fram hur de skandinaviska länderna ska samarbeta för att lyckas på den globala marknaden.

bild
Foto: Einar Aslaksen

– Någon måste ta täten om vi ska påskynda det gröna skiftet, säger Tjust och syftar på att Vestre har en lång tradition av att omsätta ord till handling.

– Vi hoppas att The Plus får fler företag att upptäcka alla möjligheter här i Magnor och regionen, på både den norska och den svenska sidan av gränsen. Här finns gott om plats för fler, så det hade varit fantastiskt om fler företag flyttade sin produktion hit, säger Tjust.

Vestre är övertygade om att det är möjligt att skapa grön industriell tillväxt. The Plus kommer att vara en global inspiration som visar hur de skandinaviska länderna och Vestre arbetar för att skapa hållbara affärer, klimatvänliga lösningar, cirkulära värdekedjor och ett engagerat samarbete.

bild
Foto: Einar Aslaksen
bild
Foto: Einar Aslaksen