Renewcell genomför nyemission och tidigarelägger investering

Foto: Renewcell

Det svenska textilåtervinningsbolaget Renewcell har tagit in 324 miljoner kronor i en riktad nyemission. Kapitalet från nyemissionen till att öka produktionskapaciteten från 60 000 ton till 120 000 ton massa per år till 2023/24. Det uppger Dagens Industri.

Bakgrunden är att Renewcell märkt ett ökat kundintresse och därför har expansionen tidigarelagts cirka två år.

”Ett stort antal välrenommerade svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen, som var övertecknad, däribland befintliga aktieägarna H&M Group och Girincubator AB (via det närstående bolaget Girindus Investments AB), Cliens Kapitalförvaltning, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur Fonder, såväl som fonder förvaltade av SP Fund management company”, skriver Renewcell i ett pressmeddelande.

Patrik Lundström, vd för Renewcell, säger i pressmeddelandet:
-Det är glädjande att notera det fortsatta intresset för Renewcell och vi ser breddningen av aktieägarbasen som ett förtroende för vår affärsmodell. Genom att påskynda kapacitetsutbyggnaden kan vi möta den utbudsbrist som uppkommit genom den stora efterfrågan, vilket ökar vårt försprång inom tillverkning av cirkulär dissolvingmassa för textilindustrin, och stärker vår marknadsledande position i värdekedjan.  

I sommar öppnar Renewcell en andra produktionsanläggning i SCA:s massabruk Ortviken utanför Sundsvall.