Alfa Laval förvärvar patenterad teknologi från det danska bolaget RenCat

Foto: elCarito/Unsplash

Alfa Laval har förvärvat en patenterad teknologi från det danska bolaget RenCat för utvinning av väte genom omvandling av ammoniak. Denna teknologi, i kombination med Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis, kommer att öka affärsmöjligheterna inom den växande marknaden för vätgasbearbetning, vilket kan underlätta användningen av förnybara bränslen i framtiden. Förvärvsavtalet undertecknades och transaktionen genomfördes den 29 april.

Efterfrågan på renare bränslealternativ ökar som ett led i strävan att uppnå målen för minskade koldioxidutsläpp. Ammoniak förväntas bli en av dessa rena energikällor både inom sjöfartsindustrin och landbaserade applikationer. RenCats patenterade teknologi genererar väte från ammoniak för vidare användning i bränsleceller eller förbränningsmotorer. Ammoniak är ett av de kolneutrala syntetiska bränslen som ofta kallas Power-to-X där "x" kan stå för ammoniak, metanol, vätgas, metan etc. Den förvärvade teknologin, i kombination med Alfa Lavals värmeöverföringsexpertis, kommer att möjliggöra ett helt nytt produktsortiment som riktas mot den växande vätgasmarknaden. De första produkterna som kommer att baseras på tekniken förväntas lanseras i slutet av 2023.

"Det gläder mig att kunna meddela att vi gjort detta förvärv vilket kommer att accelerera vår produktutveckling inom den växande marknaden för vätgas. Med vår gemensamma kunskap och patenterade teknologier kommer vi att kunna tänja de tekniska gränserna och bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle,” säger Thomas Møller, chef för Energidivisionen.