Trafikverket gjuter bro i ECO-Betong

I brogjutningen har en speciell betongblandning som minskar koldioxidutsläpp radikalt använts. Foto: Trafikverket

Väg 23 mellan Huseby och Marklanda byggs just nu om till en säkrare och mer framkomlig 2+1-väg. Arbetet har pågått sedan i början av 2021 och inneburit märkbara störningar för trafikanter och närboende. Men nu är vägarbetet halvvägs och man börjar se ljuset i tunneln.

– Det känns väldigt bra och stärkande att vi nu är mer än halvvägs in i det här arbetet. Vi har såklart en hel del kvar att göra men man kan redan nu se den nya vägen ta form, säger Chris Thórisson, projektledare på Trafikverket.

Brogjutningen pågick från tidig morgon till sen kväll, där betongbilar från Växjö Betongfabrik körde i skytteltrafik enligt ett välplanerat schema. Totalt 352 kubikmeter betong användes under gjutningen. I brogjutningen har en speciell betongblandning som minskar koldioxidutsläpp radikalt använts. I den här betongen, så kallad ECO-betong, ersätts delar av cementen med Merit, en särskild slagg som är en biprodukt från stålindustrin. Detta är det första projektet för byggentreprenören Peab där 50 procent av cementen kommer att ersättas med Merit.

– Det är mycket viktigt att vi värderar klimateffekterna när vi väljer material till våra byggnadsverk. Trafikverket är den största beställaren av infrastruktur i landet och behöver ta ett stort ansvar för att minska sin klimat- och miljöpåverkan, säger Fredrik Carlsson, brospecialist på Trafikverket.