Testanläggning för vätgas – en nyckel till grönt stål

Foto: LTU

LTU Green Fuels vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) ska leverera storskaliga tester kring vätgas, vilka kan ge avgörande svar kring den gröna omställningen inom järn- och ståltillverkning.

–Vi räknar med att komma igång under 2022, säger projektledare Fredrik Granberg till Norrbottens-Kuriren.

Pilotanläggningen ligger strategiskt placerad i Piteå nära papperstillverkaren Smurfit Kappas fabrik, som ska ge den tillgång till rent vatten och ånga.  I närheten ligger också ett ställverk, med möjlig kapacitet att leverera den el som krävs för ett testcenter för vätgas.

Tidigare har anläggningen använts för utveckling av förgasning av svartlut, som är en biprodukt vid massaframställning.

LTU ska bedriva forskning och tekniska studier på laboratorienivå som sedan ska testas i industrimiljö i Piteå.

- Vi forskar inte bara på produktionen, utan hela kedjan med distribution, lagring och användning. I och med förgasningen och biodrivmedelframställningen så har vi jobbat en hel del med vätgas här och vi står bra rustade kunskapsmässigt, och tillståndsmässig, säger Fredrik Granberg.

Vätgasen ingår i den syntetgas som bildas när biomassa förgasas. Granberg ser även möjlighet att testa förgasningen för produktion.

- Om vätgasen blir så värdefull som det sägs kan man också tänka sig att den kan tillverkas på det här sättet, säger han till Norrbottens-Kuriren.

Målet är dock att producera vätgas genom tillförsel av el till vatten (elektrolys). LTU:s vill därför bygga en mindre testanläggning vid sidan av den stora anläggningen, som förbinds med den sistnämnda via en rörbrygga.