Forskningsprojekt om förhorning stöds med 400 000 kronor

Foto: Paper Province

Björn Sjöstrand, universitetslektor i kemiteknik vid Karlstads universitet, tilldelas Young Researcher´s Award 2022 från Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond. Syftet med Björns Sjöstrands forskning är att bygga upp ny kunskap om förhorning – ett forskningsområde som kan ge skogsindustrin ökade möjligheter att förstå träfiberns förändrade bindningsförmåga vid torkning. Det skriver Paper Province.

– Förhorning uppstår när cellulosa i en fiber binder till andra cellulosakedjor inom samma fiber, säger Björn Sjöstrand i ett pressmeddelande. Detta förhindrar fiberns förmåga att svälla och minskar dess flexibilitet. Flexibla fibrer är viktigt för styrkeegenskaper vid framställningen av kartong och papper.

Vinsterna med en ökad kunskap kan vara flera. När pappersmassa exporteras vill man till exempel ha så litet vatten som möjligt för att minska vikten, volymen och öka hållbarheten, men i samband med att vattnet tas bort ökar förhorningen. Forskningen om förhorning kan förhoppningsvis bidra till nya torkstrategier för industrin och därmed skapa möjligheter till fler återvinningscykler och förbättrade produktegenskaper.

– Branschen går nu ifrån den gamla beskrivningen om att fibern kan cirkuleras fem till sju gånger till att den istället ska kunna cirkuleras upp till 25 gånger. Mer kunskap om förhorning kan möjliggöra denna ytterligare användning av fibern. Att använda mindre mängd fibrer men bibehålla styrkeegenskaper i en produkt är ett ytterligare resultat som kan komma med en ökad kunskap och innebär då en mer optimerad användning av råvaran, säger Björn Sjöstrand.

Björn Sjöstrands forskning är en del av forskningsmiljön Pro2BE, Processer och Produkter för en cirkulär bioekonomi, vid Karlstads universitet.  

– Det är mycket glädjande att Björn Sjöstrand får detta pris och en stor uppmuntran för en forskare ganska tidigt i karriären, säger Agne Swerin, professor i kemiteknik och forskningsledare för Pro2BE.

Det här är andra gången Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond delar ut priset Young Researcher´s Award. Priset delas ut till en forskare som forskat i max fem år efter avlagd doktorsexamen.