Energilagring kan bli viktig pusselbit i stålindustrins gröna omställning

Foto: SaltX

I fjol inledde energilagringsföretaget SaltX Technology ett samarbete med LuleKraft, Luleå Energi och metallforskningsinstitutet Swerim med målet att minska CO2-utsläppen för industrin i regionen. En förstudie har genomförts som visar att SaltX energilagring kan utgöra en viktig pusselbit i stålindustrins strävan efter högre energieffektivitet och lägre klimatpåverkan.

Från början planerades en pilotanläggning men ”förändrade förutsättningar” gör att den nu skjuts på framtiden. I stället kommer man att koncentrera sig på stålindustrins gröna omställning. Carl-Johan Linér, vd för SaltX, säger:

- SaltX väljer att inte gå vidare med den planerade byggnationen av en pilotanläggning eftersom omställningen mot grönt stål prioriteras i regionen. Vi är följsamma och kommer att fördjupa samarbetet med Swerim för att utnyttja vår tekniska lösning och kunskap för att möta stålindustrins gröna omställning.

SaltX lösningar för lång- och korttidslagring av energi kan göra det möjligt att ta tillvara överskottsenergi från stålindustrins tillverkningsprocess och minska de globala CO2-utsläppen. Swerim, som är drivande i frågan, ser även andra framtida möjligheter. Mikael Larsson, affärsområdeschef på Swerim säger:

- Vi är övertygade om att energilagringssystem såsom SaltX teknik blir en viktig del av de framtida fossilfria produktions- och energisystemen för ståltillverkning. Energilagring har även god potential att appliceras för energioptimering i andra tunga industrier som vi samarbetar med.