Cirkulärt energilagersystem byggt med återanvända elfordonsbatterier

Foto: Stena Fastigheter

Nyligen installerades ett cirkulärt energilagersystem från BatteryLoop på Stena Metalls huvudkontor i Göteborg, byggt med återanvända elfordonsbatterier.

Systemet, en BLESS™ I (BatteryLoop energy storage system), är ett samarbete mellan BatteryLoop, Micropower Group, Stena Fastigheter och Toyota Material Handling och är kopplat till 55 elbilsladdare där fyra av dem erbjuder semi-snabb laddning på 22kW.

- Detta samarbete visar möjligheten att bygga BLESS™-system med ytterligare en återanvänd batteriprodukt, denna gången från Toyota Material Handling och den svenska batteritillverkaren Micropower Group. BatteryLoop ser stora möjligheter för fortsatt samarbete med Toyota Material Handling för deras second-use batterier i våra toppmoderna system, Rasmus Bergström, VD BatteryLoop.

BatteryLoop tillhandahåller en lönsam cirkulär energilagerslösning för en elektrifierad värld, som förlänger livslängden för elbilsbatterier i BLESS™-systemen innan de återvinns. Därför minskar miljöpåverkan och möjliggör elektrifiering av samhället. BLESS™ I kommer att leverera Peak Shave* och FCR-D** från BatteryLoops digitala tjänsteplattform.

- Kunden kommer att få ökad kontroll över sina kraftkostnader och en säker kapacitet för att kunna erbjuda en högre effekt och kvalitet till den laddinfrastruktur som har installerats. Samtidigt som att stödja elnätet och därmed bidra till omställningen av förnybar elproduktion, säger Rasmus Bergström.

I samarbetet har Toyota Material Handling tillhandahållit batterierna till BLESS™ I.

- Att skapa ett energilager som består av våra använda gaffeltruckbatterier är smart och hållbart, bra för den globala miljön. Det kommer att jämna ut energibehovet i vårt samhälle över dygnet, vilket är en välkänd Toyota Way-princip, säger Kristian Björkman, Senior Vice President TMHE Supply.

Micropower Group är batteriproducenter.

- Vi är mycket glada att vi i detta samarbete kan visa ett bra användningsfall för våra batterimoduler när de inte längre är lämpliga för dess ursprungliga syfte. Som leverantör av batterier vill vi göra det möjligt för våra kunder att på ett hållbart sätt kunna återvinna eller återanvända sina batterier. Att hitta lösningar som denna både ökar värdet och förbättrar miljöpåverkan från batterimodulerna, säger Fredrik Falk, VP Marketing and Sales Micropower Group.

Fastigheten där Stena Metall har sitt huvudkontor är en av Stena Fastigheters kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Det är den andra kommersiella fastigheten där ett cirkulärt energilagersystem installeras. 

- Stena Fastigheter arbetar aktivt med att hitta hållbara energilösningar och satsningen på batterilager är en del i det arbetet. Genom en innovativ lösning och med fokus på cirkularitet bidrar vi till förbättrad effektreglering och energilagring i byggnaden vilket utgör en stabiliserande funktion för ett elnät i förändring, säger Agneta Kores, VD Stena Fastigheter Göteborg.

Fakta:

  • BLESS™ I på Fiskhamnsgatan är baserad på 800 batterimoduler med 150 AH vardera från Toyota Material Handling.
  • BLESS™ I på Fiskhamnsgatan är kopplad till 55 elbilsladdare med 4 semi-snabba på 22kW.
  • Peak Shave* kapar fastighetens effekttoppar och minskar därmed elkostnaden för elnätsanslutningen. Tjänsten kan också öka den tillgängliga elkraften och därmed öka funktionaliteten hos installerad laddinfrastruktur.
  • FCR-D** används för att sälja energikapaciteten i energilagret till Svenska Kraftnäts marknad för att stödja tjänster under tider då Peak Shave inte används och därmed genererar intäkter.
  • BLESS™ I på Fiskhamnsgatan har en effekt på 155kW.