ABB och SaltX i samarbete för att utforska ny teknik för elektrisk kalcinering

Foto: Krakenimages/Unsplash

Energilagringsbolaget SaltX Technology strävar efter att spela en viktig roll i omställningen till förnybar energi. Företaget arbetar nu med ABB för att minska koldioxidutsläppen i cement- och kalkindustrin genom elektrifiering.

Förra året påbörjade SaltX utvecklingen av en egenutvecklad laddningsreaktor för att möta den ökande efterfrågan från industrin på EnerStore (SaltX energilagringslösning). 

I ett pressmeddelande från februari 2022 berättade bolaget om hur den innovativa laddningsreaktorn har fler användningsområden och lämpar sig väl för det som kallas kalcinering.

SaltX och ABB förstärker nu samarbetet och undersöker tillsammans möjligheterna att använda tekniken för andra industriella processer i syfte att minska koldioxidutsläppen vid produktion av bränd kalk, cement och andra kalcineringsprocesser.

-  En stor fördel med vår nya laddningsreaktor är förmågan att nå mycket höga temperaturer och skalbarhet vilket är en stor fördel för industrin. Resultaten vi har fått hittills överträffar våra förväntningar och vi är glada över att utöka vårt samarbete med ABB, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. 

ABB och SaltX tar nu ytterligare steg framåt för att skala upp tekniken för en framtida kommersialisering.

ABB vill ligga i framkant i omställningen från fossil till förnybar energi inom industrisektorn. Att samarbeta med SaltX i utvecklingen av en teknologi som har potential att kraftigt minska CO2 utsläppen vid kalcinering är därför av stort intresse för oss, säger Björn Jonsson, Hub Manager, Process Industries på ABB. 

Bolagen kommer nu att vidareutveckla teknologin och gemensamt utforska potentialen för olika användningsområden.