Rottneros har utvecklat 100 procent biobaserade tråg

AndersWretman, Dafgårds produktchef för förpackningar, med formpressade förpackningstråg från Rottneros.

Rottneros har utvecklat ett tråg som är 100 procent biobaserat. Det skriver Paper Province.

I september gick EU:s innovationsprojekt Pulpacktion i mål. Syftet har varit att utveckla en helt förnybar biobaserad förpackningslösning till ett konkurrenskraftigt pris. Företag och institut över hela Europa har deltagit, med Rottneros som den enda svenska industripartnern – och som koordinator. Projektet utvärderades av två varumärkesägare inom livsmedelsindustrin med ett positivt resultat. En av dem var Dafgårds.

– Dafgårds bedriver som en del av sitt ständiga förbättringsarbete ett arbete för att optimera och hitta nya hållbara förpackningslösningar för färdigmaträtter. Genom vår medverkan i Pulpacktion-projektet har vi praktiskt kunnat testa helt biobaserade förpackningslösningar, säger Anders Wretman, Dafgårds produktchef för förpackningar, i ett pressmeddelande.

– Utvärderingen visar att dessa nya tråg uppfyller Dafgårds krav gällande livsmedelssäkerhet, kvalitet samt processprestanda. Vi ser denna typ av förpackningslösningar som ett möjligt sätt i framtiden att ytterligare minska vår klimat- och miljöpåverkan, fortsätter Anders Wretman.

Pulpacktion har genomförts inom ramen för EU Horizon och har, enligt Paper Province, inneburit en chans för Rottneros att bedriva utveckling och testa material i en skala som inte varit möjligt på egen hand.