Eberspächer introducerar nya vätgaslösningar

I ett försök att främja företagets image som en ledande tillverkare av renenergifordon som använder vätebränsleceller, debuterade den sydkoreanska biltillverkaren Hyundai Motor en konceptmodell för sin kommersiella vätgasdrivna tunga lastbil på en kommersiell fordonsmässa i USA. Foto: Hyundai Motor

Eberspächer är bland annat känt för sin teknik när det kommer till avgasefterbehandling. Det gör att koncernen arbetar mycket med kemiska lösningar och det kommer även att användas när det kommer till lösningar för att använda väte som energibärare.

Eberspächer Group kommer bland annat att visa vätgaslösningar på Hannover Messe som äger rum mellan 30 maj och 2 juni.

Fokus på vätgas

När man pratar om vätgas som bränsle i fordon handlar det oftast om vätgas som används i bränsleceller som i sin tur producerar el till elektriska framdrivningsmotorer. Men vätgas kan också användas direkt som bränsle i specialanpassade förbränningsmotorer. 

Själva förbränningen är CO 2-neutral, men producerar relativt stora mängder kväveoxider (NOx). Eberspächer kommer att presentera lösningar för omvandling av NO x till ofarligt kväve. 

Samma sak händer i efterbehandlingssystemen för förbränningsmotorer som går på diesel. Eberspächer tror att förbränningsmotorer som använder vätgas kommer att vara ett viktigt inslag när det gäller CO 2-neutrala tyngre transporter, både lastbilar och bussar.

Bränsleceller på Hannovermässan

Eberspächer kommer även att presentera lösningar för bränsleceller på mässan i Hannover.

Eberspächer Group har sitt huvudkontor i Esslingen, Tyskland, men har en världsomspännande verksamhet med nära 10 000 anställda. Gruppen är särskilt välkänd när det gäller avgasteknik och andra lösningar för fordon av alla slag.